Vermogensbeheer

Vermogensbeheer

De kenmerken van het door ons gevoerde vermogensbeheer zijn sterk bepaald door de vragen die onze eigen relaties ons vanuit de rol als family office stelden en blijven stellen.

Het gaat om de vraag om professioneel beheer met een doorlopende blik op het vermogen in brede zin, waarbij het vermogen zonder verrassingen evolueert. Andersom hebben we ondervonden dat vermogensbeheer alleen tot een voor alle betrokken partijen bevredigende oplossing zal leiden als alle relevante uitgangspunten hiervoor in beeld zijn én blijven.

Juist in onze rol als family office zijn we zeer nauw betrokken bij deze uitgangspunten en volgen we de dynamiek hierin noodzakelijkerwijze op de voet. Het één kan niet zonder het ander.

Elke casus is anders. Elke situatie is persoonlijk en iedere relatie kent zijn eigen uitdagingen. Het is om die reden niet eenvoudig algemeen en concreet aan te geven op welke wijze we invulling kunnen geven aan een individuele behoefte. Zeker als het gaat om onze dienstverlening als family office. De kenmerken van onze verrichtingen op het gebied van vermogensbeheer en de keuze die we daarin maken kennen meer eenduidigheid. Deze lichten wij u graag eens toe.