Wanneer Ritzer & Rouw

Vermogen verdient de volle aandacht. Zonder concessies.

Vaak ontstaat de behoefte aan een family office bij het besef dat de omvang van het vermogen en de uitdagingen die zich in verband daarmee voordoen, vragen om een professionele en onafhankelijke partner met een continue focus op de relevante issues. 

Onze relaties weten dat een gedegen beheer van hun kapitaal veel tijd en deskundigheid vergt. Zij hechten waarde aan instandhouding van hun vermogen. Niet alleen voor henzelf maar ook voor volgende generaties.

Als uw vermogen met veel inspanning en met grote zorgvuldigheid is opgebouwd mag u dezelfde inspanning en zorgvuldigheid verwachten waar het gaat om beheer van uw vermogen. Daarin zijn wij sinds 2001 een zelfstandige en onafhankelijke partner. 

Beheer gaat verder dan vermogensbeheer. Het bewaken en besturen van een familievermogen vraagt om veel meer. Wij houden niet alleen rekening met alle facetten die uw vermogen raken. Wij ontzorgen u waar nodig of wenselijk en zorgen voor overzicht. We vormen uw aanspreekpunt en voeren één agenda.