Karel Vogel

Karel Vogel

De afgelopen jaren zijn de eisen op basis van nationale en Europese wet- en regelgeving die worden gesteld aan beleggingsondernemingen zeer snel in omvang toegenomen. Beleggingsondernemingen zijn verplicht een compliance officer aan te stellen, die verantwoordelijk is voor het compliant zijn van de onderneming. Naast formele wettelijke verplichtingen bewaakt en waarborgt de compliance officer ook de integriteit van de onderneming en haar medewerkers. De functie van compliance officer ligt bij een van onze directieleden. Omdat de interpretatie en toepassing van de relevante wet- en regelgeving complex is laten wij ons hierbij ondersteunen door een externe compliance adviseur. Karel Vogel is na zijn loopbaan als registeraccountant bij PwC werkzaam geweest als hoofd toezicht op banken en beleggingsondernemingen. Sinds 2006 heeft Karel een zelfstandige adviespraktijk op het gebied van compliance  en risicomanagement.  

 

T +31 (0)20 482 54 17
M +31 (0)6 2306 0413

Stuur e-mail